Sikerünk titkai, avagy a tudatalattink tudatosítása

2023.06.02

Az életünk minden szeglete tele van kérdésekkel, legyen az egy problémás főnök – munkatárs kapcsolat, vagy egy demoralizáltságtól dagadó szervezeti kultúra vagy egy motiváltságát vesztett vezetői viselkedés… hosszú a sor. A lehetetlenség, a tehetetlenség viszont kezelhető állapot, ha igazán változtatni akarunk. Kiemeljük magunk a múltból és a jövőn való rágódásból. A jelenre helyezzük a fókuszt.

Jelenlegi cikkem egy interjú keretein belül vizsgálja a tudatalattink hatékonyságát, a gondolkodásunk művészetét. Interjú alanyom a QLP könyvek szerzője, Gabriel Norman, akinek munkásságára Euripidész szavai is tökéletesen illenek "A sapiente convenit sapientiam discere" Bölcsességet a bölcstől kell tanulni.

Az interjú

"A csekélyebb jelentőségű döntéseim meghozatalakor mindig hasznosnak találtam mérlegelni azok összes lehetséges előnyét és hátrányát. Lényeges ügyekben azonban úgy velem, döntésünknek a tudattalanból, valahonnan mélyen önmagunkból kell származnia." Sigmund Freud


Mit gondol Freud tudatalattiról alkotott gondolatáról?

Felgyorsult világunkban megtapasztalhatjuk a Freud-i gondolat jelentőségét. Hétköznapi emberként meg vagyunk győződve arról, hogy életünk minden pillanatát magunk irányítjuk. Ha ez valóban így lenne, akkor képesek lennénk szupertudatosak lenni, ami lehetőséget nyújtana a jövőbe látásra. Azonban el kell ismerjük, hogy az emberi tudat természeténél fogva többet van automata pilótán. Ebben a rohanó világban a szokások hatalma mellett olyan információ mennyiség zúdul ránk, ahol a döntéseink is önkéntelen reakciók lesznek, és jobban ránézve felfedezhetjük saját mintáink gyökerét. Az ember érzelmi lényként mindent érzésből tesz. Ez a különbség az emberi gondolkodás és a mesterséges intelligencia között. Az érzelmi kötődéseinkben semmilyen logikát nem fedezhetünk fel. Érzelmeink nagy részét hét éves korunk előtt kódoljuk és olyan lesz, mint az ujjlenyomatunk: egyedi. A gondolat születése előtt az érzetek és benyomások világában formálódik, ami nagyban függ az érzékelő egyéntől. Ebben a szakaszban a gondolat, mint olyan nem létezik. A folyamat, felfelé haladva a tudatosság felszínére eléri az érzelmek jelentését, amit aztán újabb gondolatrendszerekkel támogat meg. A tudatban és tudatalattiban bár különbséget teszünk, de egy és azonos dologról beszélünk. Kezünkben egy üveggolyót tartva a felszínét érzékeljük, ami legyen a tudat. A belseje a tudatalatti. Vagyis a külső nem létezik a belső nélkül: egy és azonos.

Mit tudhat Önről és QLP munkásságáról a magyar közönség?

Budapesten születtem 1972-ben és két és fél éves koromban a családdal Észak-Afrikába költöztünk, ahol francia óvodába és iskolába jártunk a testvéreimmel. Már egészen kisgyermekként lenyűgözött a világ és emlékszem, mindig is a szemlélője voltam. Valamikor 1979 körül azon gondolkodtam egy este lefekvéskor, hogy vajon mi történik a tudatommal, amikor alszom. Kíváncsiságomat tett követte és kitaláltam egy módszert, hogy kövessem: elképzeltem kútgyűrűket, amibe beleugrottam és a tudatommal irányítottam a zuhanásom sebességét. A sokadik próbálkozásom után sikerrel jártam! Megtapasztaltam egy állapotot, amit elneveztem Állandó Óceánnak. Egy aranyszínű végtelenség, mint egy sima feszített víztükrű medence, de anélkül, hogy anyag lenne. Az érzés maga a boldogság. Ekkor még nem sejtettem, hogy a théta agyhullám állapotát tapasztaltam meg, ami a tudat és tudatalatti kapuja. Később 1997-ben kaptam első buddhista nevemet Lopun Chechu Rinpocsetől: Állandó Óceán. Húszéves gyakorló buddhistaként a tudattal és annak természetével foglalkozom. Buddhista tanításokat kaptam a dán tanítótól, Láma Ole Nydhaltól, Sogyal Rinpochétól, ami a QLP vagy más néven Quantum Leap Program (Kvantum Vetület Program) alapja lett. 2013-ban jelent meg az első könyvem az Egyesült Államokban, amit 2014-ben a Bioenergetic kiadó jóvoltából megjelent Magyarországon is, QLP Építsd fel a valóságodat! címmel. Ez a könyv, ami théta agyhullámos meditációt is tartalmaz, az általunk valóságként érzékelt világról szól. Főleg azok részére készült, akik szeretnének változtatni az életükön, és ahogy Dr. Domján László is írta az ajánlóban: akik hajlandóak tenni is érte. Második könyvem, a QLP Az elme labirintusa címet kapta és bemutatja az emberi tudatosság formálódását kilenc miniverzumon keresztül. Kezdve az országok csoporttudatossággal, édesanyával, családdal, oktatással stb. Megismerhetjük a tudatban keletkező valóságunk teremtéseinek a folyamatait. Minden könyvhöz tartozik egy-egy tanfolyam, ami kiegészíti a könyvekben található információkat, hogy mélyebb megértést kapjanak az olvasók. Jelenleg készülőben van a harmadik könyv, aminek a címe a QLP Az egyetlen valóság. Ez egy izgalmas témával foglalkozik, hiszen továbbra is a tudat természete az alap, de a múlt, jelen és jövő érzékelése kapcsán kalauzol el egy újabb érdekes gondolatmenettel. A képzések havi rendszerességgel vannak jelenleg Budapesten, de a világ több országában is tartok szemináriumokat. Ezenkívül tartok még webináriumokat azok részére, akik nem tudnak utazni. Amikor megszületett a QLP módszer, akkor egy cél vezérelt: hogy egy átlagember is képessé váljon megérteni a tudat működését. Így jött létre a QLP mező egy háromszor hármas négyzet, ami nem más, mint egy fraktál. Végtelenséget mutat kifelé és befelé egyaránt. Ebben jelenik meg a tudatosság és képes modellezni az általunk érzékelt valóságunk összefüggéseit az egyénre levetítve.

"Az autonómia iránti igény az ember azon vágya, hogy érezze, vannak választási lehetőségei, továbbá, hogy amit tesz, azt szabad akaratából teszi. Az autonómia egy érzés, amely azt fejezi ki, hogy a tetteink forrása mi magunk vagyunk." Susan Fowler motivációs szakértő, A motiváció magasabb szinten könyv szerzője.


Véleménye szerint, a szabad akarat és a tudatalatti tetteink, gondolataink milyen szinten kapcsolódnak össze, és irányítják mégis életünket?

A tudatosság fejlesztésével valóban növelhetjük a szabad akarat gyakorlását. Az emberi elme az egyik legizgalmasabb labirintus, ami valaha létezett. A valóságunk teremtésében születésünk óta ún. "hozott anyagból dolgozunk". Ez azt jelenti, hogy a gén állományunk már meghatározza személyiségünk formálódását. Ehhez jön a család szerepe, ahol az érzelmi kódolások megszületnek. A tudat felszíne történeteket lát, a tudatalatti pedig hangjegyeket, vagyis érzelmeket generál hozzá. Olyan ez, mint amikor a rendező elkészíti a filmet és a zeneszerző komponál hozzá egy zeneszámot. A kettő együttes hatása lesz az, amit mi valóságként érzékelünk. Minden ember hallgat zenét, de csak kevesen értik és olvassák a kottát. Kb. ennyire értjük a hétköznapjaink történését is, amiben szentül hisszük, hogy teljes ráhatásunk van. A szabad akarat annak a függvényében születik, hogy mekkora lesz az alárendelődés a külső környezetből érkező impulzusoknak. A teljes alárendelődésnél az egyén elveszíti döntési szabadságát és elhiszi, hogy számára nincsen másik út. Itt van szerepe a tudatalattiban megbúvó mintáknak, amikor láthatatlanul suhan el az egyén a felelősségvállalás és szembesülés mezején. Ez a világ a feltételekhez kötött világ, ami annyit jelen, hogy az ok-okozati összefüggés mozgatja. Az általunk nem érzékelhető rész az, amit a tudatalattiban szükséges keresni. Döntéseinkben javarészt kb. 8-15% a tudatosság. Az összes többi a korábban megélt tapasztalásainkból beszüremlő fény a tudatosságunkba. Az emberi látás hűen érzékelteti elménk működését. Ahová nézünk az a fókusz, vagyis a tudat. A periférikus látás, ami még érzékelhető és minden, ami a 180 fok mögött van az a tudatalatti. Vagyis a periférikus látás már homályba veszik azzal együtt, ami éppen a hátunk mögött van. Az emberi elme nagyon összetett és az általunk érzékelt idő legnagyobb részét a múltban és a jövőben tölti. Döntéseinket ezért roppant módon befolyásolják a múltban megélt érzetek és gondolatok, mint például a fájdalom és kudarc… Ám a jövővel kapcsolatos kétség és félelem éppen olyan meghatározó, mint a múlt árnyéka. Az emberi ego játéka, hogy a döntések meghozatalában visszaigazolja önmaga jelentőségét, ami értelmet ad számára a túléléshez.

Milyen szellemben éli életét, és milyen küldetés tudattal készültek könyvei?

A QLP, ahogy a szlogen hangzik: a gondolkodás művészete. Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor csak a kíváncsiság hajtott. A tanítás még messze járt tőlem. Negyvenéves voltam, amikor úgy éreztem, hogy a kalandos életem során megélt tapasztalásaim megérettek arra, hogy azt átadjam. Viccesen azt szoktam mondani, hogy ebben az életben tíz emberéletet fogyasztottam el. Az ide vezető út nem volt egyszerű, de nem is ezért választottam. Időm nagy részét elmélkedéssel töltöm és alkotással. Hannah, a bernie pásztor kutyám kíséri utamat és roppant egyszerűen élek. A könyvek már egészen pici gyermekként körbevettek. Az életem során voltak barátok, akik kezembe adtak egy-egy könyvet azzal, hogy "eljött az idő, hogy elolvasd ezt". Most eljött az én időm, hogy könyvet adjak mások kezébe.

A hivatás, a munka lehet kihívás és gyötrelem is.

Mit gondol a motivációról, mely a munkavégzésünket jó és rossz irányba is viheti.
A QLP Business módszertana mennyiben segíti az egyének és vállalkozások motiválódását?

A QLP behatóan foglalkozik a dualista világképalkotással. Hajlamosak vagyunk elhinni, hogy valami jó, vagy valami rossz. Azonban fontos tudni, hogy a dolgok abszolútuma üres.

Egy motiváció lehet pozitív vagy negatív. Ez mindig egyéni szinten dől el annak a fényében, hogy az illető honnan nézi. Vannak emberek, akiket a pénz motivál, aztán vannak, akik elismerésre vágynak stb. Ezek mindegyike ok-okozati összefüggések árnyékában születik. A legtöbb ember képtelen felvállalni önmagát és ezért inkább szerepeket játszik, amiben a munkáltató torzulást érzékel. A QLP Business tanításai a sejt biológiára épülnek. Az élet maga a tudatosság. A sejtszerveződést megfigyelve a cégek működése is ezen az elven történik. Az egysejtű élet, mint egyéni vállalkozó vagy a multi, ami a főemlősök kikristályosodott létezését mutatja. A cégekben megjelenő anomáliák pont úgy zajlanak, ahogy a testben. Megjelennek a betegségek, baktériumok, gombák, paraziták, vírusok képében. A többszöri megbetegedések a cégek esetében a fókuszt a belső problémák elhárítására fektetik, amiben az immunrendszer legyengül stb. A QLP Business teljes térképe megmutatja, miképp működik az élet sejtszinten és az hogyan van jelen a cégekben. Az élet a világ legtökéletesebb evolúcióját mutatja be az orrunk előtt. Egy nyitott tankönyv van előttünk utat mutatva az innováció és evolúció végtelenségébe, ha képesek vagyunk a sorok között olvasni, akkor a cégünk olyanná válik, mint maga az élet. Színes lesz és erős! Nos, ebben segít a QLP Business.

Mit üzen a HRportál munkamotiváció blog olvasóinak?

A legtöbb ember sikeres akar lenni és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Ezeknek az embereknek minden gondolata és vágya a siker körül forog. Azonban azok az emberek, akik igazából sikeresek, nem a sikert keresték, ahogy a legtöbb ember gondolja és teszi ezt napjainkban. Ezek az emberek a munkájukat egy életstílusnak és hobbinak tekintették és tekintik mind a mai napig. Nem vágytak elismerésre és nem alkudtak meg semmiben. Nemcsak hitték, hogy ez az élet, hanem meg is élték. A siker csupán, mint melléktermék jelent meg az életükben.

Köszönöm az interjút!