A vállalatok katalizátora: a szervezetfejlesztés

2023.08.03
Előtted a küzdés, előtted a pálya,Az erőtlen csügged, az erős megállja.És tudod: az erő micsoda? - Akarat,Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.
Arany János

Érdekes helyzetek alakulhatnak ki azoknál a vállalatoknál, ahol bevetik a szervezetfejlesztés módszerét, melynek alapja, hogy célként jelenik meg a hatékonyság fejlesztése, a munkavállalói, vezetői jólét mellett, a változások és változtatások támogatásával.

"…olyan viselkedéstudományi elméletek, értékek összessége, melynek célja a munkaszervezet tervszerű változtatása a dolgozók egyéni fejlődése és a teljesítmény javítása érdekében, a munkahelyi viselkedés befolyásolásának segítségével." (2000, Klein Sándor – 583.o.)

A menedzserektől egészen az operatív magig mindenki érezheti hatását, a jól átgondolt, megtervezett és a vezetői szintről érkező hatékonyságnövelő metodikának. Természetesen ez a folyamat, nem alakítható ki egyik napról a másikra, és a különböző szervezeti szintek beavatása nélkülözhetetlen feladat minden felsővezető számára. A vertikális és horizontális kommunikáció kialakítása, működtetése, ezért is fontos a vállalatok életében. A kommunikáció (persze számos formában) az egyetlen eszköz az információ továbbítására, mely által megvalósulnak az akciók és megindul a fejlődés. A vállalatok ezzel a piaci aktív szereplőjévé válnak, a makró- és mikro szinten fellépő versenyekben egyaránt. Egyenesen kimondhatjuk, tehát, hogy a szervezetfejlesztés a vállalati működés javítását célzó filozófiák, koncepciók és technikák összessége.

Platon és a lélek részei: ész, bátorság, vágyakozás
Platon és a lélek részei: ész, bátorság, vágyakozás
"Tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, felülről szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a szervezeti folyamatokra való tervszerű beavatkozása útján magatartástudományi ismeretek felhasználásával." (R.Bechard, 1974.) https://www.convictus.hu/szervezetfejlesztes

Ismeret tény, hogy szellemi tőke nélkül nem működnek a vállalatok, ennek következtében a munkavállalók tudása, az egyetlen, amire biztonsággal lehet számítani, építeni. Mindezek tudatában kiemelten fontos, a munkavállalók toborzásán - kiválasztásának túl, a megtartásukra, a motiválásukra, és a fejlesztésükre is figyelmet fordítani..., melyhez a szervezetfejlesztés szintén "erős" eszköztárat adhat a felsővezetők számára. Az egyetlen feladat ezzel, az eszköztár helyes megválasztása és alkalmazása, asszimilálása, integrálása, a vállalatok elvárásainak, szükségleteinek megfelelően. Ez persze komoly fejtörést okozhat a felsővezetői – menedzseri szinteknek. A megoldás lehet egyszerű, lehet nehéz is, mindez értékelés kérdése. Egy biztos, hogy önvizsgálatot igényel vezetői és vállalati szinteken is. Ez egy alapos helyzetfelmérést igényel (diagnózist), melyet megelőzhet egy felsővezetői fejlesztőbeszélgetés: mi a személyes fejlődési célja, ez hogyan tükröződik a vállalati célokban...etc. és mindezek hogyan jelennek meg időbeli struktúrájában (múlt - jelen - jövő). A szervezetfejlesztés kiindulópontja, az alphája a felsővezető, a tulajdonos. A vállalati 3H, avagy a vállalati hit - vállalati haladás - vállalati hatékonyság érdekében, velük / nekik érdemes megtalálniuk a fejlődésük kulcsait, céljait. A hogyan majd ezt követően lép életbe.

Tűzoltás, vagy önismeretfejlesztés
Tűzoltás, vagy önismeretfejlesztés

Célként megjelenhet egy kreatív és konszenzusos módszereket tartalmazó szervezetfejlesztési programcsomag, melyben megfér a egyéni- és teamcoaching, a PXT vagy más teszt, a 360 fokos felmérés, a tréning, a csapatépítő, a kompetencia kézikönyv fejlesztési tervekkel, képzési mátrix-szal... etc, Eredményükként  növekszik a teljesítmény, növekszik a profit, javul a munkahelyi munkamorál, kiegyensúlyozottabbá válik a vertikális - a horizontális kommunikáció, vagyis beszélnek az emberek egymással szintektől, státuszoktól függetlenül, a konfliktusok kisimulnak, és a megoldásorientáltság válik trendivé. Kevesebb lesz az újabb toborzásra, kiválasztásra, betanításra kiadott forint, mely beforgatható újabb fejlesztésekbe, mert ez bizony egy örök folyamat, mindezek pedig szépen építik a vállalatok hírnevét. A piacon elfoglalt helyzet felfelé lő ki, mint egy rakéta, és a versenytársak csak néznek majd, hogy elhúz mellettük a szervezetfejlesztést (is) alkalmazó konkurens vállalat.

"Nem az a fontos a világban, hol állunk, hanem az, merre indulunk."
Oliver Wendell Holmes
A szervezetfejlesztés is csapatmunka
A szervezetfejlesztés is csapatmunka